Collective Vision Development

Het internet biedt personen en organisaties steeds meer mogelijkheden om complexiteit in het dagelijks leven het hoofd te bieden.


Deze mogelijkheden worden het beste benut wanneer informatie over de ontwikkeling van mogelijke oplossingen voor vraagstukken, vroegtijdig en vertrouwensvol over (organisatie)grenzen heen gedeeld kan worden.


Effectieve, vrijere en betrouwbare communicatie wordt bevorderd door de inzet van transparante, visuele vormen. Gezamenlijke reflectie op de betekenis van deze informatie is hierbij essentieel voor het ontwikkelen van 'common sense'.


In een gezond ‘innovatie eco-systeem’ hebben partijen de ruimte om regelmatig hun ‘core business’ te herijken. Dit maakt het mogelijk om talenten optimaal te mobiliseren voor een optimale waardecreatie.


FunnelVision zoekt de grenzen op van wat in het heden mogelijk is om perspectieven te ontwikkelen voor een gedeelde betere toekomst voor individu, organisatie en maatschappij.