Onze opdachtgevers

FunnelVision streeft ten alle tijde na om duurzame relaties aan te gaan met klanten en partners. Dit leidt er toe dat opdrachtgevers een belangrijke rol spelen in het FunnelVision netwerk en hier ook mede richting aan geven. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: Ministerie van Econonmische Zaken, Landbouw en Innovatie, SURFnet, Nyenrode Business Universiteit, UPC Nederland en Digitale Steden Agenda / Stedenlink.

Horizon Three University

Sinds 2013 bouwt FunnelVision mee aan een internationale digitale leeromgeving voor visueel denken, Horizon Three University (H3Uni) genaamd. Deze leeromgeving bouwt voort op het gedachtegoed van International Futures Forum en is sinds 2017 een samenwerkingspartner voor het Future Stewards programma van Leaders' Quest. Dit programma is gericht op bestuurders wereldwijd die zich inspannen voor diepgaande systeemtransformatie naar een werkelijk duurzame toekomst.

De Coöperatieve Samenleving

FunnelVision heeft in 2015 mede aan de wieg gestaan van De Coöperatieve Samenleving (DCS): een coöperatie met als doel het versterken en bundelen van burgerinitiatieven in regio's. DCS ontwikkelt op basis van haar projecten een nieuw verhaal over de interactie tussen burgers, overheden en bedrijven. Bewoners van gebieden nemen in dit verhaal een actieve en professionele rol, waardoor de traditionele wisselwerking tussen markt en overheid getransformeerd wordt naar actief samenspel met de uiteindelijke belanghebbenden: de bewoners.

Stichting 0.0

Als onafhankelijke speler creëert en onderhoudt Stichting 0.0 de vrije ruimte die burgers, bedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden nodig hebben om samen te innoveren en te investeren in onze echte basisbehoeften. Nul punt nul verbindt institutioneel kapitaal (pensioenfondsen) aan kansrijke duurzame ontwikkelingen.