Opdachtgevers

FunnelVision streeft ten alle tijde na om duurzame relaties aan te gaan met klanten en partners. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: Ministerie van Econonmische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gemeente Nieuwegein, Seats2meet International / Cyberdigma, Global Master Rights.

Horizon Three University

Van 2013 tot begin 2018 bouwde FunnelVision mee aan een internationale online leeromgeving voor groepsfacilitatie bij transitievraagstukken, Horizon Three University (H3Uni) genaamd. Deze leeromgeving bouwt voort op het gedachtegoed van International Futures Forum en is een samenwerkingspartner voor Future Stewards. Dit programma is gericht op bestuurders wereldwijd die zich inspannen voor diepgaande systeemtransformatie naar een werkelijk duurzame toekomst.

De Tranisitiemotor

De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren of zelfs al voorleven, op allerlei vlakken. Transities vinden plaats middels een mechanisme, waarbij een nieuwe beweging groeit in de samenleving (door ‘sociale diffusie’ en ‘massa maken’). Tegelijkertijd groeit verbinding met het beleid door ‘institutionalisering’, bijv. door wetten en regels middels de politiek.