Prototyping: Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas

Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK) is een hulpmiddel voor het maken van strategische en thematische keuzes op het terrein van kennis en innovatie in Nederland. Hiertoe biedt de MIKK-website een grote hoeveelheid gegevens over de maatschappelijke opgaven (in Nederland en de EU), kennisthema’s en innovatiethema’s waar in Nederland door kennisinstellingen, bedrijven en overheden op wordt ingezet.

FunnelVision heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van indicatoren waarmee tal van ontwikkelingen in de Nederlandse sectoren gevolgd kunnen worden. Als onderdeel van deze opdracht is een co-creatiesessie uitgevoerd met de Topsectoren Agro- Food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Zie dit videokanaal voor een impressie.

Visievorming: SURFnet Creative Lab

SURFnet, de internet provider van Hoger onderwijs en onderzoek, overwoog om middels een nieuw te ontwikkelen ‘Creative Lab’ co-creatie met aangesloten instellingen, gebruikers en mogelijk derde partijen te realiseren. FunnelVision heeft voor SURFnet een verkenning uitgevoerd van (internationale) voorbeelden en bestaande labs in het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma.

Kwartiermaken: Digitale Steden Agenda

De ‘Digitale Steden Agenda’ is een programma voor gemeenten en marktpartijen die actief zijn met de ontwikkeling en implementatie van maatschappelijk relevante ICT diensten. Het programma gaat over het grootschalig toepassen van deze diensten en het creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te maken door bestaande initiatieven te verbinden en op te schalen.